Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.goldap.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Mietliński, info@goldap.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +486156066. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap – zwany dalej „budynkiem”.

Do budynku prowadzi jedno wejście, położone we frontowej ścianie budynku od Placu Zwycięstwa. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków z jedną poręczą. Wejście wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone, dostępne dla osób na wózku. Na drzwiach umieszczone są piktogramy.

Punkt Obsługi Mieszkańców i kasa znajdują się na parterze - od wejścia prosto do końca korytarza i w prawo przed schodami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Drzwi do punktu i kasy są częściowo przeszklone, oznaczone piktogramami. Osoba na wózku może wjechać tylko do Punktu Obsługi Mieszkańców. Pracownik kasy obsługuje osobę na wózku w Punkcie Obsługi Mieszkańców.

Budynek posiada trzy piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnętrznych oznaczony jest kontrastową, żółto- czarną taśmą. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału / pracownika.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku, drzwi oznaczone piktogramem.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt Obsługi Mieszkańców wyposażony jest w stanowiskową pętlę indukcyjną, lupę, tablety z rysikiem, stanowisko komputerowe z dotykowym monitorem do potrzeb osób słabowidzących. Kasa posiada zainstalowany interkom kasowy. Na wyposażeniu budynku jest również przenośna pętla indukcyjna.

W budynku zainstalowany został system TOTUPOINT ułatwiający dostęp osobom słabowidzącym i niewidomym. System składa się z aplikacji mobilnej oraz znaczników dźwiękowych zamontowanych nad wejściem do budynku oraz na holach i korytarzach, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z tego systemu. Komunikaty zawierają niezbędne informacje dla osoby odwiedzającej o miejscu, w którym się znajduje. Aplikacja mobilna powoduje, że osoba zbliżając się do konkretnego miejsca otrzymuje informację ze znacznika oraz daje możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnioną przez znacznik. Instalacja aplikacji jest bezpłatna. 

W budynku dokonano częściowej modernizacji oświetlenia w ciągach pieszo-komunikacyjnych, holach, klatce schodowej oraz pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego polegającej na zastosowaniu równomiernego, rozproszonego, nierażącego oświetlenia światłem sztucznym, zgodnym ze standardami. Światło w ciągach pieszo-komunikacyjnych holach i na klatce schodowej włącza się automatycznie, gdy wyczuje ruch człowieka.

Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w następujących lokalizacjach:

- 1 miejsce parkingowe za rondem naprzeciwko budynku, po drugiej stronie ulicy,

- 4 miejsca parkingowe na parkingu głównym przy Placu Zwycięstwa naprzeciwko budynku, po drugiej stronie ulicy.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku istnieją oznaczenia piktogramowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.