Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2023/2024

Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi

w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap

na sezon 2023/2024

W związku z rozpoczętym sezonem zimowym uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te nie zwalniają kierujących pojazdami od odpowiedzialnego poruszania się po drogach w okresie zimy, z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa (ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 19 ust. 1). Rolą zarządów dróg jest łagodzenie skutków zimy, wynikające z ustawowego obowiązku wykonywania robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu (ustawa o drogach publicznych art. 4 ust.1 pkt 20), natomiast niemożliwe jest ich wyeliminowanie.

 

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

1.  Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

2. Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,TRANSROM Sp. z o. o. w Gołdapi.

3. Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

a) drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap –  Krzysztof Sobuniewski, tel. 87 615 60 42, , 

b) ulice gminne na terenie miasta Gołdap – Magda Zymkowska tel. 87 615 60 52            

c) koordynacja zimowego odśnieżania poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego: 694 484 956. 

Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod wyżej wymienione numery telefonów. 

Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia zał. Nr 1

4. Ulice powiatowe na terenie miasta i gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać na następujące numery telefonów: 87 615 09 89, 690 033 318,  507 818 327.

5. Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPUH „TRANSROMsp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów:  883 353 482, 883 394 167.

6. Ulice położone w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Ekonomiczna, Strefowa, Przemysłowa, Graniczna) utrzymuje PGK Sp. z o.o w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 615 12 29, 695 924 931.

 

UWAGA !

 SWOJE UWAGI I PROŚBY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁASZAĆ DO PUNKTU MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPI TEL. 87 615 60 57

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości

Gdy za oknami robi się chłodno i pojawia się pierwszy śnieg, właściciel lub zarządca budynku powinien być gotowy do wykonywania dodatkowych prac. Powszechnie wiadomo, że jest on zobowiązany do odśnieżania chodników i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na podległym mu terenie. Ale trzeba wiedzieć, że zimowe obowiązki zarządcy to nie tylko odśnieżanie. Właściciel nieruchomości lub działający w jego imieniu zarządca musi wykonywać podczas zimy także szereg innych prac w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektów.

 

Bezpieczny chodnik to podstawa

Usuwanie lodu i śniegu z chodników otaczających nieruchomość lub stanowiących integralną część osiedla ma nie tylko względy praktyczne. Nie chodzi jedynie o umożliwienie swobodnego przemieszczania się mieszkańców, jest to także wymóg regulowany ustawowo. Jeśli zarządca nieruchomości nie zadba o oczyszczenie chodnika, dróg i innych pieszo-jezdnych ciągów komunikacyjnych i w wyniku tego dojdzie do wypadku musi być świadomy, że będzie musiał wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieruchomości, w których występuje duży przepływ ludności. W takich miejscach bardzo łatwo o pośliźnięcie się przechodnia na nieodśnieżonej albo śliskiej powierzchni chodnika. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie usunięcie śniegu i lodu z chodnika czy schodów znajdujących się na zewnątrz zarządzanego obiektu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla mieszkańców mogą być na przykład specjalne maty antypoślizgowe, które można położyć na schodach oraz  w ich pobliżu.

 

Odśnieżanie nie kończy się na ogrodzeniu

Właściciel posesji, a tym samym także zarządca znajdującej się na niej nieruchomości muszą również dbać o bezpośrednie sąsiedztwo działki. Taki wymóg stawia przed nimi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarządca, właściciel ma obowiązek sprzątania chodnika, który znajduje się „bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Trzeba jednak pamiętać, że za chodnik uznaje się także nieutwardzoną część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych.

 

Nie tylko odśnieżanie chodnika

Bardzo często nawet właściciel nieruchomości nie ma pojęcia o tym, że ciąży na nim obowiązek usuwania sopli, nawisów lodowych czy śniegu z dachu budynku. Tę kwestię od dawna szczegółowo reguluje prawo budowlane. Zgodnie z nim zimowe obowiązki zarządcy obejmują także zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku między innymi podczas występowania intensywnych opadów atmosferycznych oraz ich następstw. W związku z tym zarządca musi dbać także o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. Ponadto obowiązkiem zarządcy jest odpowiednie zabezpieczenie budynku i terenu wokół niego poprzez utworzenie strefy ochronnej na czas trwania prac na wysokości.

 

Obowiązek, o którym często się zapomina

Intensywne opady śniegu lub inne zjawiska meteorologiczne czy sejsmiczne powodują, że na zarządcy ciąży również obowiązek okresowej i doraźnej kontroli stanu technicznego nieruchomości. Terminy kontroli okresowych są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości i są regulowane ustawowo. Jednak w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych czy intensywnych opadów śniegu każdorazowo zarządca jest zobowiązany do doraźnej kontroli budynku, a w szczególności dachu. Ma to na celu sprawdzenie między innymi czy nie grozi nam katastrofa budowlana ze względu na znaczne przeciążenie dachu. Jednak takie kontrole muszą być szczegółowo ewidencjonowane w książce obiektu i przeprowadzane jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (na przykład osoby uprawnione do kierowania budową).

 

 

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz zimowego utrzymania

 dróg na terenie wiejskim

 

Lp

Droga

długość

1

Galwiecie  nr 10

550

2

Galwiecie - Kołkowo 1 - Kołkowo 2

1900

3

Galwiecie  nr 49

1900

4

Galwiecie pod las nr 46

2100

5

Galwiecie pod las nr 43  i 44

150

6

Galwiecie drogi osiedlowe 

820

7

Galwiecie 56-57

900

 

Lp

Droga

długość

8

Botkuny nr  12a

420

9

Botkuny - Kolniszki

4320

10

Botkuny nr 11

150

11

Botkuny nr 7

55

12

Botkuny nr 6

75

13

Botkuny nr  16

85

14

Kolniszki nr 23

200

15

Kolniszki  nr 1

115

 

Lp

Droga

długość

16

Górne nr 8

600

17

Górne nr 4

400

18

Górne - Kolniszki

3580

19

Górne nr 26A

270

20

Górne nr 14

400

21

Górne - Babki

4200

22

Górne nr 31-37

1070

23

Bronisze - Kolniszki

2750

24

Bonisze - droga Powiatowa

980

25

Bronisze  nr 6

180

           

Lp

Droga

długość

26

Regiele nr 2

150

27

Regiele nr 5

450

28

Dzięgiele nr 14

200

 

Lp

Droga

długość

29

Dzięgiele nr 10

250

30

Dzięgiele  nr 12

1650

31

Dziegiele  nr 9

270

 

Lp

Droga

długość

32

Pogorzel nr 32

650

33

Pogorzel nr 29

220

34

Pogorzel - Borkowina do mostu

320

35

Pogorzel nr 19

980

36

Pogorzel - Hydrofornia

160

 

Lp

Droga

długość

37

Babki drogi osiedlowe

920

38

Żelazki drogi osiedlowe

280

39

Żelazki droga za rzeką w Babkach

3300

 

Lp

Droga

długość

40

Kozaki drogi osiedlowe

1250

41

Kozaki nr 2 i 2A

1070

42

Kozaki - Janowo

3300

43

Kozaki – Suczki

4100

44

Kozaki nr  3

240

45

Jabramowo drogi osiedlowe

1190

46

Botkuny - Jabramowo

2820

47

Wrotkowo nr 8

320

48

Wrotkowo do pompowni wody

270

49

Wrotkowo nr 7

570

 

Lp

Droga

długość

50

Jabramowo nr 24

220

51

Jabramowo nr 16

300

52

Jabramowo nr 14

440

 

Lp

Droga

długość

53

Konikowo - Osiedle I

700

54

Konikowo nr 6 i 5

2740

 

Lp

Droga

długość

55

Zatyki - Pietrasze

1380

56

Zatyki 5-6

1030

57

Zatyki 7

280

 

Lp

Droga

długość

58

Wronki Wielkie nr 16

660

59

Wronki Wielkie osiedlowe

620

60

Wronki Wielkie  nr 53

170

61

Wronki Wielkie nr 17

230

62

Wronki Wielkie nr 14

640

63

Wronki Wielkie nr 18

50

64

Wronki Wielkie nr 19

80

65

Wronki Wielkie - Włosty

5280

 

Lp

Droga

długość

66

Suczki - Wronki

1920

67

Suczki nr 5

170

68

Suczki nr 3

420

69

Suczki nr 14

150

70

Suczki nr 13

240

71

Pietrasze nr 3

570

72

Suczki nr 11

250

 

Lp

Droga

długość

73

Kośmidry drogi osiedlowe

800

74

Kośmidry 46 -Torowisko- Żeromskiego

550

75

Kośmidry - Rostek

3250

76

Kośmidry przez wieś

1650

77

Kośmidry 5

600

78

Kośmidry - Bałupiany

520

79

Kośmidry nr 38

2300

80

Kośmidry 45

150

 

Lp

Droga

długość

81

Włosty 6

360

82

Włosty 8

710

83

Jabłońskie torowisko nr 7

880

84

Jabłońskie nr 6

850

85

Jabłońskie  nr 19

700

86

Jabłońskie nr 28

530

87

Jabłońskie nr 27

120

88

Jabłońskie nr 34

350

89

Rostek 9

100

90

ul. Wojska Polskiego nr 50

880

91

Jabłońskie - Wronki

1900

 

Lp

Droga

długość

92

Wilkasy drogi osiedlowe

200

93

Wilkasy nr 12

590

94

Zatyki 7B

800

 

Lp

Droga

długość

95

Skocze - Włosty

3160

96

Skocze nr 20

1170

97

Skocze 4

260

 

 

Lp

Droga

długość

98

Barkowo nr 10

1480

99

Barkowo nr 6

1090

100

Barkowo

750

 

 

Lp

Droga

długość

101

Somaniny nr 6

300

102

Somaniny – Łobody

1650

 

Lp

Droga

długość

103

Wiłkajcie nr 13

1570

104

Wiłkajcie nr 6

500

105

Wiłkajcie nr 4

600

 

 

Lp

Droga

długość

106

Łobody - Grygieliszki

1500

107

Grygieliszki - Barkowo

1200

 

Lp

Droga

długość

108

Pietraszki - Grygieliszki

2040

109

Pietraszki 5

450

110

Mażucie nr 9-13

215

 

Lp

Droga

długość

111

Mażucie - Użbale

2600

112

Użbale nr 4

1220

 

Lp

Droga

długość

113

Niedrzwica nr 24

340

114

Niedrzwica nr 25

360

115

Bałupiany 4

380

116

Niedrzwica - Bałupiany 10

1730

 

Lp

Droga

długość

117

Niedrzwica nr 15-11

230

118

Niedrzwica nr 18

130

119

ul. Zadumy - Niedrzwica

1250

120

ul. Cmentarna 23

600

 

Lp

Droga

długość

121

Piękne Łaki 12 - Bałupainy1

2040

122

Piękne Łąki 10

630

 

Lp

Droga

długość

123

Juchnajcie nr 17

1030

124

Juchnajcie nr 5

800

125

Juchnajcie nr 23

1800

126

Juchnajcie Włosty

3200

127

Juchnajcie nr 3

700

128

Sokoły 2

500

 

Lp

Droga

długość

128

Osieki nr 4

710

130

Osieki  nr 1

260

131

Jany nr 7-9

140

132

Jany– Rożyńsk Mały do granicy lasu

1050

133

Jany nr 1 – Rożyńsk Mały

800

 

Lp

Droga

długość

134

Drogi osiedlowe w Rożyńsku Małym w tym dojazd od zaplecza

1300

135

Rożyńsk Mały - Rożyńsk Wielki

3010

136

Rożyńsk Wielki - Nowa Boćwinka

2650

137

Rożyńsk Mały - Boćwinka

3170

138

Rożyńsk Mały 45

370

139

Rożyńsk Mały obwodnica

1140

140

Boćwiński Młyn drogi osiedlowe

370

141

Boćwiński Młyn 11 

450

 

Lp

Droga

długość

142

Główka - Gieraliszki -Jeziorki

4600

143

Główka nr 1 i 3

290

144

Główka 7

370

 

Lp

Droga

długość

145

Boćwinka drogi Osiedlowe

530

145

Dąbie 7

160

147

Dąbie Osiedle

240

148

Boćwinka do tartaku

550

149

Boćwinka Stacja i 8a

130

 

Lp

Droga

długość

150

Rożyńsk Wielki - Główka

2610

151

Główka nr 22

250

152

Główka 27

170

153

Główka 30

200

154

Główka 31

580

 

Lp

Droga

długość

155

Jeziorki Wielkie 19

210

156

Jeziorki Wielkie 9

520

 

Lp

Droga

długość

157

Grabowo nr 64 Kolonia

2400

158

Grabowo nr 12

260

159

Grabowo nr 42-43

350

160

Grabowo nr 5

40

161

Grabowo nr 2

300

162

Grabowo nr 70

360

163

Grabowo 9A

55

 

Lp

Droga

długość

164

Grabowo nr 46

270

165

Grabowo nr  47 Kolonia II

1870

166

Grabowo nr 38

230

167

Grabowo – Osiedle w tym dojazd do śmietników

400

168

Grabowo nr 32

100

169

Grabowo - Jeziorki Małe 3

650

170

Grabowo do szkoły

190

 

Lp

Droga

długość

171

Marcinowo nr 4

300

172

Marcinowo  nr 6  

1640

173

Marcinowo 3

90

 

Lp

Droga

długość

174

Osowo nr 4

950

175

Osowo  nr 5

510

176

Osowo nr 11

400

177

Marcinowo – Osowo - Marcinowo

3900

178

Osowo nr 8

1200

 

Lp

Droga

długość

179

Kowalki wewnątrz osiedlowe

530

180

Kowalki 3-6

2100

 

Lp

Droga

długość

181

Nasuty nr 10

630

182

Nasuty nr 22

900

183

Nasuty 6

100

 

 

Lp

Droga

długość

184

Siedlisko -Kowalki

2160

185

Siedlisko 17

170

186

Siedlisko  nr 33

1900

187

Siedlisko nr 1

380

188

Siedlisko  nr 18

680

 

Lp

Droga

długość

189

Dunajek  nr 11

780

190

Dunajek 24B

1000

191

Dunajek nr 3

420

192

Duanjek nr 4

70

193

Duanjek 29

150

194

Dunajek 6

220

195

Dunajek Mały

700

196

Dunajek nr 13

150

197

Dunajek 16

320

 

 

Wykaz ulic gminnych:

Akacjowa, Bema, Boczna, Borowinowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Ełcka, Gumbińska, Jaworowa, Jodłowa, Kajki, Kombatantów, Konopnickiej, Królewiecka, Lipowa, Lwowska, Mazurska, Mikołajczyka, Modrzewiowa, Nad Jarem, Ogrodowa, Olecka, Okrężna, Osiedle II, Plac Zwycięstwa, Plażowa, Polna, Promenada Zdrojowa, Różana, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Stadionowa, Topolowa, Warszawska, Wczasowa, Wierzbowa, Zadumy, Promenada Zdrojowa,  Klonowa.

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Gołdapi