Aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów

6 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął trzecią wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Dokument zaktualizowano o:
- priorytet 3 Mobilność miejska,
- priorytet 4 Mobilność regionalna,
- priorytet 5 Edukacja i kompetencje EFRR,
- priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+,
- priorytet 10 Zdrowie,
- priorytet 13 Pomoc techniczna EFRR,
- priorytet 14 Pomoc techniczna EFS+.

Sprawdź szczegóły!