Zapraszamy na warsztaty!

Już dziś zapraszamy na warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej, które odbędą się 4 czerwca br., przy Mazurskich Tężniach Solankowych podczas „Festiwalu Zdrowia”.
 „Naturalne oczyszczacze powietrza”
 „Drzewa naszym skarbem”
"Pszczoły są ważne”
"Zabawy i gry o ochronie środowiska”
Warsztaty zrealizowane zostaną w ramach projektu "Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.