Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z niezbędnymi załącznikami. (Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r.)

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT (zawierające imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL).

W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (na podstawie zaświadczenia z ARiMR za 2021 r.)

Dotacje będą wypłacane do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wszelkie informacje dotyczące ww. dotacji udzielane są pod nr telefonu 87 615 60 26 lub osobiście w pokoju nr 16.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami jest do pobrania w Punkcie Obslugi Mieszkańca oraz na stronie Urzędu Miejskiego: https://bip.goldap.pl/pl/1381/0/wydzial-finansow-i-realizacji-budzetu.html