Biuletyn informacyjny „Warmia i Mazury, Polska, UE”

W załączeniu znajduje się najnowszy numer (marzec 2023 r.) biuletynu informacyjnego „Warmia i Mazury, Polska, UE”. Materiał przygotowywany został przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.