Okres obowiązywania stopni alarmowych przedłużone

Zarządzenia przedłużające okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) podpisał Premier Mateusz Morawiecki.
Wprowadzone stopnie obowiązują na terytorium całego kraju do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.