Konsultacje społeczne projektu uchwały dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap

Przedstawiamy projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego. Masz pomysł, aby udoskonalić procedurę? Nowy zapis w regulaminie? Złóż swoje propozycje na formularzu konsultacyjnym i zdecyduj o przebiegu kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap!
Na uwagi czekamy do 3 czerwca!