„Azymut trzeźwości- powrót do normalności”

to tytuł projektu realizowanego od lutego w Szkole Podstawowej nr 5 finansowanego ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
Jednym z działań realizowanych podczas tego przedsięwzięcia są zajęcia z profilaktyki uzależnień. W związku z tym od marca uczniowie aktywnie uczestniczą w szkolnych zajęciach, mających na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy dotyczącej profilaktyki oraz uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia płynących z nałogów.
W marcu uczniowie klas starszych brali aktywny udział w warsztatach profilaktycznych "Profilaktyka według Leszka Dowgiałły", których celem było promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia, bez środków psychoaktywnych i bez agresji.
koordynatorzy projektu