Inauguracyjne spotkanie „Jesteśmy eko"

Dziś w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi odbyło się inauguracyjne spotkanie „Jesteśmy eko", wszystkich osób zaangażowanych w XX Edycję Zielonych Dni w Gołdapi 2022 oraz laureatów ekokonkursów,
Hasło tegorocznych Zielonych Dni w Gołdapi 2022 to „GOŁDAP MIASTEM EKO ”.
W uroczystości udział wzięła Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Łabanowska, która życzyła całej ekodrużynie i zebranym kolejnych udanych akcji i ekosukcesów. To już 20 lat proekologicznych działań, happeningów, wycieczek, obserwacji, doświadczeń, zbiórek, konkursów, warsztatów, integracji i ekozajęć, organizowanych przez Alina Oleszczuk i Klub Przyjaciół Przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 w Gołdapi. Gratulujemy!