Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.
Odpowiadając na zaproszenie Stowarzyszania Dobry Start dnia 1 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi uczniowie „zaświecili się na niebiesko”. Na lekcjach wychowawczych rozmawialiśmy na tematy związane z zagadnieniami autyzmu. Podsumowaniem naszej wiedzy były plakaty, które wyeksponowaliśmy na drzwiach naszych klas.
Uwieńczeniem naszej pracy była energetyczna Zumba oraz Niebieski bieg, który corocznie biegamy wraz ze Stowarzyszeniem Na Dobry Start.
Najmłodsi uczniowie stworzyli niebieski łańcuch, a starsi zatańczyli integracyjną Belgijkę.
Dziękujemy bardzo Pani Anecie za super męczącą Zumbę oraz wychowawcom i uczniom za udział . Do współpracy zaprosiliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
Koordynatorzy akcji