Dzieci z Ukrainy w SP nr 5 w Gołdapi

Po wybuchu wojny w Ukrainie, do Polski przybyło wiele dzieci, które wraz z rodzicami znalazły u nas bezpieczną przystań. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi szeroko otworzyła drzwi przed naszymi nowymi, małymi przyjaciółmi. Dzieci zostały przyjęte do szkoły, a troje z nich trafiło m.in, do oddziału zerowego, gdzie spotkało je bardzo ciepłe powitanie. Od pierwszych dni otrzymały opiekę i wsparcie dyrekcji szkoły, nauczyciela oraz całej społeczności szkolnej w aklimatyzacji w nowym miejscu. Nasi nowi uczniowie z każdym dniem coraz lepiej integrują się z grupą, biorąc udział we wspólnej zabawie, zajęciach plastycznych, ruchowych, a nawet z własnej inicjatywy próbują wykonywać pierwsze zadania w kierunku poznawania języka polskiego. Pomimo ciężkich przeżyć i pojawiającej się bariery komunikacyjnej, z każdym dniem coraz częściej na ich twarzach pojawia się uśmiech, który cieszy nas wszystkich. Nasi nowi uczniowie z Ukrainy nie rozumieją jeszcze polskiego języka, ale czują, że wszyscy otworzyliśmy dla nich nasze serca i że są dla nas kimś ogromnie ważnym. Nie umieją jeszcze, tak jak dorośli, powiedzieć wszystkiego, ale potrafią wyrazić swoją radość i wdzięczność w inny, o wiele piękniejszy sposób. W sposób, który zrozumiany jest w każdym języku przy pomocy kartki papieru i paru kredek. Tak właśnie swoje uczucia wyraziła w czasie ostatnich zajęć jedna z 6- letnich ukraińskich dziewczynek. Wykonała rysunek, na którym widniały flagi dwóch sąsiadujących ze sobą krajów - Polski i Ukrainy, umiejscowione na jednym sercu. Ten piękny gest pokazuje, że nawet małe dziecko widzi i rozumie, że znalazło się wśród ludzi przyjaźnie do niego nastawionych.
Joanna Dobrzyńska
wychowawczyni oddziału O C