Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Oferty składać można do 7 lutego br.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 87 615 60 55 lub 690 966 607. 

 

Konkurs na zadania publiczne z zakresu: wypoczynek dzieci i młodzieży; organizacja spotkań edukacyjnych; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; promocja i organizacja wolontariatu; ratownictwo i ochrona ludności.

Zarządzenie.doc

Zarządzenie.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

 

Konkurs na zadania publiczne z zakresu: prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej

Zarządzenie.doc

Zarządzenie.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

 

Konkurs na zadania publiczne z zakresu: rozwój sportu

Zarządzenie.doc

Zarządzenie.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

 

Wzory dokumentów do ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w 2022 roku dostępne są poniżej: