ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I DRÓG W GMINIE GOŁDAP

Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi

w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap

na sezon 2021/2022

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

  1. Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu: 87 615 12 29,  601 405 790.
  2. Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje PPHU ,,TRANSROM Sp. z o. o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów 87-615 01 73.
  3. Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

a) drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – Jarosław Duchnowski, tel. 87 615 60 21, kom. 694 484 956.

b) ulice gminne na terenie miasta Gołdap – Magda Zymkowska, tel. 87 615 60 52,

c) w przypadku absencji ww. osób oraz po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi  - Jarosław Duchnowski.

Należy nadmienić, że utrzymanie dróg, ulic i chodników w okresie zimowym w stanie całkowitego bezpieczeństwa w szczególności przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi na całym podległym terenie, będzie niemożliwe do wykonania jednocześnie ze względów technicznych.

 

Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia zał. Nr 1

 

Drogi i ulice powiatowe na terenie miasta i gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać na numer telefonu 87 615 09 89.

Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPHU „TRANSROM” Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów:  87 520 20 30, kom. 883 353 482.

Ulice położone w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej utrzymuje PGK Sp. z o.o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 615 12 29,  601 405 790.

 

UWAGA !

 SWOJE UWAGI I PROŚBY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁASZAĆ DO PUNKTU MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPI TEL. 87 615 60 57

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości

Gdy za oknami robi się chłodno i pojawia się pierwszy śnieg, właściciel lub zarządca budynku powinien być gotowy do wykonywania dodatkowych prac. Powszechnie wiadomo, że jest on zobowiązany do odśnieżania chodników i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na podległym mu terenie. Ale trzeba wiedzieć, że zimowe obowiązki zarządcy to nie tylko odśnieżanie. Właściciel nieruchomości lub działający w jego imieniu zarządca musi wykonywać podczas zimy także szereg innych prac w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektów.

Bezpieczny chodnik to podstawa

Usuwanie lodu i śniegu z chodników otaczających nieruchomość lub stanowiących integralną część osiedla ma nie tylko względy praktyczne. Nie chodzi jedynie o umożliwienie swobodnego przemieszczania się mieszkańców, jest to także wymóg regulowany ustawowo. Jeśli zarządca nieruchomości nie zadba o oczyszczenie chodnika, dróg i innych pieszo-jezdnych ciągów komunikacyjnych i w wyniku tego dojdzie do wypadku musi być świadomy, że będzie musiał wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieruchomości, w których występuje duży przepływ ludności. W takich miejscach bardzo łatwo o pośliźnięcie się przechodnia na nieodśnieżonej albo śliskiej powierzchni chodnika. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie usunięcie śniegu i lodu z chodnika czy schodów znajdujących się na zewnątrz zarządzanego obiektu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla mieszkańców mogą być na przykład specjalne maty antypoślizgowe, które można położyć na schodach oraz  w ich pobliżu.

 

Odśnieżanie nie kończy się na ogrodzeniu

Właściciel posesji, a tym samym także zarządca znajdującej się na niej nieruchomości muszą również dbać o bezpośrednie sąsiedztwo działki. Taki wymóg stawia przed nimi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarządca, właściciel ma obowiązek sprzątania chodnika, który znajduje się „bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Trzeba jednak pamiętać, że za chodnik uznaje się także nieutwardzoną część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych.

Nie tylko odśnieżanie chodnika

Bardzo często nawet właściciel nieruchomości nie ma pojęcia o tym, że ciąży na nim obowiązek usuwania sopli, nawisów lodowych czy śniegu z dachu budynku. Tę kwestię od dawna szczegółowo reguluje prawo budowlane. Zgodnie z nim zimowe obowiązki zarządcy obejmują także zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku między innymi podczas występowania intensywnych opadów atmosferycznych oraz ich następstw. W związku z tym zarządca musi dbać także o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. Ponadto obowiązkiem zarządcy jest odpowiednie zabezpieczenie budynku i terenu wokół niego poprzez utworzenie strefy ochronnej na czas trwania prac na wysokości.

 

Obowiązek, o którym często się zapomina

Intensywne opady śniegu lub inne zjawiska meteorologiczne czy sejsmiczne powodują, że na zarządcy ciąży również obowiązek okresowej i doraźnej kontroli stanu technicznego nieruchomości. Terminy kontroli okresowych są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości i są regulowane ustawowo. Jednak w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych czy intensywnych opadów śniegu każdorazowo zarządca jest zobowiązany do doraźnej kontroli budynku, a w szczególności dachu. Ma to na celu sprawdzenie między innymi czy nie grozi nam katastrofa budowlana ze względu na znaczne przeciążenie dachu. Jednak takie kontrole muszą być szczegółowo ewidencjonowane w książce obiektu i przeprowadzane jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (na przykład osoby uprawnione do kierowania budową).

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Szczególowy wykaz zimowego utrzymania

 dróg na terenie wiejskim

 

 

Lp

Droga

długośc

 

1

Galwiecie  nr 10

550

 

2

Galwiecie – Kołkowo 1– Kołkowo 2

1900

 

3

Galwiecie  nr 49

1900

 

4

Galwiecie pod las nr 46

2100

 

5

Galwiecie pod las nr 43  i 44

150

 

6

Galwiecie drogi osiedlowe 

820

 

7

Galwiecie 56-57

900

 

8

Botkuny nr  12a

420

 

9

Botkuny Kolniszki

4320

 

10

Botkuny nr 11

150

 

11

Botkuny nr 7

55

 

12

Botkuny nr 6

75

 

13

Botkuny nr  16

85

 

14

Kolniszki nr 23

200

 

15

Kolniszki  nr 1

115

 

16

Górne nr 8

600

 

17

Górne nr 4

400

 

18

Górne- Kolniszki

3580

 

19

Górne nr 26A

270

 

20

Górne nr 14

400

 

21

Górne – Babki

4200

 

22

Górne nr 31-37

1070

 

23

Bronisze – Kolniszki

2750

 

24

Bonisze - droga Powiatowa

980

 

25

Bronisze  nr 6

180

 

26

Regiele nr 2

150

 

27

Regiele nr 5

450

 

28

Dzięgiele nr 14

200

 

29

Dzięgiele nr 10

250

 

30

Dzięgiele  nr 12

1650

 

31

Dziegiele  nr 9

270

 

32

Pogorzel nr 32

650

 

33

Pogorzel nr 29

220

 

34

Pogorzel -Borkowina do Mostu

320

 

35

Pogorzel nr 19

980

 

36

Pogorzel - Hydrofornia

160

 

37

Babki drogi osiedlowe

920

 

38

Żelazki drogi osiedlowe

280

 

39

Żelazki droga za rzeką w Babkach

3300

 

40

Kozaki drogi osiedlowe

1250

 

41

Kozaki nr 2 i 2A

1070

 

42

Kozaki - Janowo

3300

 

43

Kozaki – Suczki

4100

 

44

Kozaki nr  3

240

 

45

Jabramowo drogi osiedlowe

1190

 

46

Botkuny - Jabramowo

2820

 

47

Wrotkowo nr 8

320

 

48

Wrotkowo do pompowni wody

270

 

49

Wrotkowo nr 7

570

 

50

Jabramowo nr 24

220

 

51

Jabramowo nr 16

300

 

52

Jabramowo nr 14

440

 

53

Konikowo - Osiedle I

700

 

54

Konikowo nr 6 i 5

2740

 

55

Zatyki - Pietrasze

1380

 

56

Zatyki 5-6

1030

 

57

Zatyki 7

280

58

Wronki nr 16

660

59

Wronki  osiedlowe

620

60

Wronki nr 53

170

61

Wronki nr 17

230

62

Wronki nr 14

640

63

Wronki nr 18

50

64

Wronki nr 19

80

65

Wronki – Włosty

5280

 

66

Suczki - Wronki

1920

 

67

Suczki nr 5

170

 

68

Suczki nr 3

420

 

69

Suczki nr 14

150

 

70

Suczki nr 13

240

 

71

Pietrasze nr 3

570

 

72

Suczki nr 11

250

 

73

Kośmidry drogi osiedlowe

800

 

74

Kośmidry 46 -Torowisko- Żeromskiego

550

 

75

Kośmidry - Rostek

3250

 

76

Kośmidry przez wieś

1650

 

77

Kośmidry 5

600

 

78

Kośmidry -Bałupiany

520

 

79

Kośmidry nr 38

2300

 

80

Kośmidry 45

150

 

81

Włosty 6

360

 

82

Włosty 8

710

 

83

Jabłońskie Torowisko nr 7

880

 

84

Jabłońskie nr 6

850

 

85

Jabłońskie  nr 19

700

 

86

Jabłońskie nr 28

530

 

87

Jabłońskie nr 27

120

 

88

Jabłońskie nr 34

350

 

89

Rostek 9

100

 

90

ul. Wojsak Polskiego nr 50

880

 

91

Jabłońskie - Wronki

1900

 

92

Wilkasy drogi osiedlowe

200

 

93

Wilkasy nr 12

590

 

94

Zatyki 7B

800

 

95

Skocze - Włosty

3160

 

96

Skocze nr 20

1170

 

97

Skocze 4

260

 

98

Barkowo nr 10

1480

 

99

Barkowo nr 6

1090

 

100

Barkowo .......

750

 

101

Somaniny nr 6

300

 

102

Somaniny – Łobody

1650

 

103

Wiłkajcie nr 13

1570

 

104

Wiłkajcie nr 6

500

 

105

Wiłkajcie nr 4

600

                       

 

 

106

Łobody - Grygieliszki

1500

107

Grygieliszki - Barkowo

1200

 

 

108

Pietraszki Grygieliszki

2040

 

 

109

Pietraszki 5

450

 

 

110

Mażucie nr 9-13

215

 

 

111

Mażucie - Użbale

2600

 

 

112

Użbale nr 4

1220

 

 

113

Niedrzwica nr 24

340

 

 

114

Niedrzwica nr 25

360

 

 

115

Bałupiany 4

380

 

 

116

Niedrzwica - Bałupiany 10

1730

 

 

117

Niedrzwica nr 15-11

230

 

 

118

Niedrzwica nr 18

130

 

 

119

ul. Zadumy - Niedrzwica

1250

 

 

120

ul. Cmentarna 23

600

 

 

121

Piękne Łaki 12 - Bałupainy1

2040

 

 

122

Piękne Łąki 10

630

 

 

123

Juchnajcie nr 17

1030

 

 

124

Juchnajcie nr 5

800

 

 

125

Juchnajcie nr 23

1800

 

 

126

Juchnajcie Włosty

3200

 

 

127

Juchnajcie nr 3

700

 

 

128

Sokoły 2

500

 

 

128

Osieki nr 4

710

 

 

130

Osieki  nr 1

260

 

 

131

Jany nr 7-9

140

 

 

132

Jany– Rożyńsk Mały do granicy lasu

1050

 

 

133

Jany nr 1 – Rożyńsk Mały

800

 

 

134

Drogi osiedlowe w Rożyńsku Małym w tym dojazd od zaplecza

1300

 

 

135

Rożyńsk Mały Rożyńsk Wielki

3010

 

 

136

Rożyńsk Wielki  Nowa Boćwinka

2650

 

 

137

Rożyńsk Mały Boćwinka

3170

 

 

138

Rożyńsk Mały 45

370

 

 

139

Rozyńsk Mały Obwodnica

1140

 

 

140

Boćwiński Młyn drogi osiedlowe

370

 

 

141

Boćwiński Młyn 11 

450

 

 

142

Główka - Gieraliszki -Jeziorki

4600

 

 

143

Główka nr 1 i 3

290

 

 

144

Główka 7

370

 

 

145

Boćwinka drogi Osiedlowe

530

 

 

145

Dąbie 7

160

 

 

147

Dąbie Osiedle

240

 

 

148

Boćwinka do tartaku tylko

550

 

 

149

Boćwinka Stacja i 8a

130

 

 

150

Rożyńsk - Główka

2610

 

 

151

Główka nr 22

250

 

 

152

Główka 27

170

 

 

153

Główka 30

200

 

 

154

Główka 31

580

 

 

155

Jeziorki Wielkie 19

210

 

 

156

Jeziorki Wielkie 9

520

 

 

157

Grabowo nr 64 Kolonia

2400

 

 

158

Grabowo nr 12

260

 

 

159

Grabowo nr 42-43

350

 

 

160

Grabowo nr 5

40

 

 

161

Grabowo nr 2

300

 

 

162

Grabowo nr 70

360

 

 

163

Grabowo 9A

55

 

 

164

Grabowo nr 46

270

 

 

165

Grabowo nr  47 Kolonia II

1870

 

 

166

Grabowo nr 38

230

 

 

167

Grabowo – Osiedle w tym dojazd do śmietników

400

 

 

168

Grabowo nr 32

100

 

 

169

Grabowo-Jeziorki Małe 3

650

 

 

170

Grabowo do szkoły

190

 

171

Marcinowo nr 4

300

 

172

Marcinowo  nr 6  

1640

 

173

Marcinowo 3

90

 

 

174

Osowo nr 4

950

 

 

175

Osowo  nr 5

510

 

 

176

Osowo nr 11

400

 

 

177

Marcinowo Osowo Marcinowo

3900

 

 

178

Osowo nr 8

1200

 

 

179

Kowalki wewnątrz osiedlowe

530

 

 

180

Kowalki 3-6

2100

 

 

181

Nasuty nr 10

630

 

 

182

Nasuty nr 22

900

 

 

183

Nasuty 6

100

 

 

184

Siedlisko -Kowalki

2160

 

 

185

Siedlisko 17

170

 

 

186

Siedlisko  nr 33

1900

 

 

187

Siedlisko nr 1

380

 

 

188

Siedlisko  nr 18

680

 

 

189

Dunajek  nr 11

780

 

 

190

Dunajek 24B

1000

 

 

191

Dunajek nr 3

420

 

 

192

Duanjek nr 4

70

 

 

193

Duanjek 29

150

 

 

194

Dunajek 6

220

 

 

195

Dunajek Mały

700

 

 

196

Dunajek nr 13

150

 

 

197

Dunajek 16

320

                       

 

 

Wykaz ulic gminnych:

Akacjowa, Bema, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Ełcka, Gumbińska, Jaworowa, Jodłowa, Kajki, Kombatantów, Konopnickiej, Królewiecka, Klonowa, Lipowa, Lwowska, Mazurska, Mikołajczyka, Modrzewiowa, Nad Jarem, Ogrodowa, Olecka, Okrężna, Osiedle II, Plac Zwycięstwa, Plażowa, Polna, Promenada Zdrojowa, Różana, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Stadionowa, Topolowa, Warszawska, Wczasowa, Wierzbowa, Zadumy.

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Gołdapi