Budżet Obywatelski Gminy Gołdap 2022 - informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, że 22 października br. zakończyliśmy nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2022.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 propozycji, w tym 6 zadań do realizacji
na terenie miejskim oraz 7 zadań do realizacji na terenie wiejskim.

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap sprawdzono projekty co do ich zgodności z prawem oraz przeprowadzono weryfikację formalną
i merytoryczną. W wyniku czego przygotowano:

  1. Listę projektów dopuszczonych do głosowania zawierającą następujące zadania:

Teren miejski:

  1. Wsparcie działań gminy Gołdap w zakresie kastracji, dokarmiania i tworzenia schronień dla kotów wolnożyjących.
  2. Sportowy Raj.
  3. Projekt i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.
  4. MINI PUMP – tor rowerowy dla dzieci.

Teren wiejski:
1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci + siłownia napowietrzna dla dorosłych
w Kośmidrach.
2. Modernizacja placów zabaw w Sołectwie Babki.
3. Budowa parkingu w Grabowie.
4. Modernizacja ogólnodostępnego boiska w Wilkasach.
5. Zakup i montaż lamp solarnych.
6. Bezpieczne sołectwo Jabłońskie, Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów.

  1. Listę projektów niedopuszczonych do głosowania zawierającą następujące zadania:

Teren miejski:

  1. Tlenoterapia – komory hiperbaryczne dla mieszkańców Gminy Gołdap.

Teren wiejski:

  1. Transport lokalny.

Ponadto informujemy, że projekt pod tytułem „Gołdapska Pętla Rolkowa” w toku prowadzonej weryfikacji, po konsultacji z kierownikami Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości oraz Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnej, został wycofany przez pomysłodawcę z powodu znacznego przekroczenia środków przeznaczonych na budżet obywatelski w części na projekty miejskie.

Informujemy, że w przypadku zadań z listy projektów niedopuszczonych
do głosowania trwa procedura odwoławcza.

Dopiero po jej zakończeniu przedstawimy Państwu ostateczną listę projektów,
które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Wszystkie projekty dopuszczone do głosowania będą zaprezentowane na platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap pod adresem
www.goldap.budzet-obywatelski.org.

Planowane jest również spotkanie projektodawców z mieszkańcami w celu prezentacji zgłoszonych pomysłów. O terminie spotkania poinformujemy wkrótce.