Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 r.

Nazwa zadania: Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 r.

Koszt całkowity zadania: 58 950,00 w tym:

dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł.

Opis zadania:

Zwalczania barszczy kaukaskich na terenie miasta i gminy Gołdap obejmowało wykonanie dwóch zabiegów zwalczających metodą chemiczną, z powierzchni 23,58 ha na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Gołdap.

Efektem rzeczowym jest wykonanie zabiegów likwidacji stanowisk barszczy Kaukaskich na terenie miasta i gminy Gołdap, co znaczne ograniczyło miejsca występowania tej rośliny, a także zapobiegło jej rozprzestrzenianiu. Powyższe działania przełożyły się na efekt ekologiczny, którym jest ochrona przyrody – powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.