Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2021 r.

Nazwa zadania: Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2021 r.

Koszt całkowity zadania: 44 750,00 zł w tym:

dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000 zł.

Opis zadania:

II Etap zabiegu zwalczania barszczy kaukaskich na terenie miasta i gminy Gołdap obejmował wykonanie zabiegów zwalczających metodą chemiczną na powierzchni 27 ha, w tym:

- oprysk na obszarze 24,50 ha;

- metoda wprowadzania środka chemicznego do rośliny w obrębie szyi korzeniowej - 2,5 ha. 

Efektem rzeczowym jest wykonanie zabiegów likwidacji stanowisk barszczy Kaukaskich na terenie miasta i gminy Gołdap, co znaczne ograniczyło miejsca występowania tej rośliny, a także zapobiegło jej rozprzestrzenianiu. Powyższe działania przełożyły się na efekt ekologiczny, którym jest ochrona przyrody – powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.