Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje