Odpracuj dług względem miasta

Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań. Korzystając z miejskiego programu istnieje szansa całkowitego lub częściowego rozliczenia się ze swoich zaległości. Przypominamy, że program realizowany jest w Gołdapi od 2015 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 203/VI/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie ustalenia alternatywnej formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych.
Możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu opłat czynszu oraz odsetek i kosztów dochodzenia należności jest kierowana do wszystkich osób zajmujących lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Gołdap i posiadających zadłużenie.
Zakres świadczeń rzeczowych w zależności od kompetencji dłużnika obejmuje:
1) wszelkiego rodzaju prace porządkowe,
2) inne drobne prace remontowo-konserwacyjne,
3) pomocnicze prace administracyjne.
Zadłużenie odpracowywać można w formie świadczeń rzeczowych - pracy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub jednostkach podległych.
Wszelkich informacji udziela Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o., która też przyjmuje wnioski, kieruje do wykonywania świadczeń rzeczowych, podpisuje umowę telefon: (87) 615-02-81 e-mail: info@admgoldap.pl