Z Urzędu

Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami jednostek podległych

Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami jednostek podległych

Dziś (5 października) o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpoczęło się spotkanie Burmistrza Gołdapi Tomasz Luto z przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikami wydziałów i pracownikami urzędu. Omawiane są sposoby zabezpieczenia w energię

Licencje TAXI

Licencje TAXI

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowy

Sporządzenie spisu wyborców

Sporządzenie spisu wyborców

Burmistrz Gołdapi informuję wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Gołdapi w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 3, zarządzonymi na dzień 23 października 2022 r. Spis wyb

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Z tego powodu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 1664/IX/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 września 2022 r.   w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 381/44, położonej w Gołdapi przy ul. Wiosennej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 381/44, położonej w Gołdapi przy ul. Wiosennej

GPO.6840.2.2022 Gołdap, dnia 26.09.2022 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony (I przetarg odbył się dnia 15 lipca 2022 r.)   do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z

Opłata retencyjna

Opłata retencyjna

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust.8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby f

Burmistrz Gołdapi odwołuje przetarg

Burmistrz Gołdapi odwołuje przetarg

Burmistrz Gołdapi odwołuje przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 20 września 2022 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/3 o powierzchni 0,2976 ha, położonej w m. Galwiecie w obrębie geodezyjnym 0006 Galwiecie,

Ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu przy ul. Zadumy w Gołdapi oraz cmentarzu w Grabowie

Ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu przy ul. Zadumy w Gołdapi oraz cmentarzu w Grabowie

Gołdap, 14.09.2022 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI 19 - 500 Gołdap Plac Zwycięstwa 14 ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu przy ul. Zadumy w Gołdapi oraz cmentarzu w Grabowie   Stanowiska handlowe zostały oznaczone na mapie

Środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych

Środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych

7 września 2022 r. Gmina Gołdap podpisała z Powiatem Gołdapskim umowę na dofinansowanie projektu w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w obszarze B finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie

Uwaga! Afrykański pomór świń (ASF)

Uwaga! Afrykański pomór świń (ASF)

Na terenie powiatu gołdapskiego w miejscowości Surminy (gmina Banie Mazurskie) stwierdzono ognisko choroby zakaźnej - afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Kolejne spotkanie partnerskie Polska - Litwa

Kolejne spotkanie partnerskie Polska - Litwa

W dniach 9-11 września, w Gołdapi odbyło się kolejne spotkanie partnerskie oraz plenery fotograficzne z udziałem fotografów z Polski i Litwy „Przedsięwzięcie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM DLA WM 2022”

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Jabłońskich oraz zmiana miejsca głosowania w obwodzie nr 5 w Gminie Gołdap.

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Jabłońskich oraz zmiana miejsca głosowania w obwodzie nr 5 w Gminie Gołdap.

POSTANOWIENIE NR 19/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 7 września 2022 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych https://bip.goldap.pl/pl/1502/32291/

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Gołdapi ogłasza wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gołdapi między ulicami: Stadionową i Ustronie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" zaprasza na konsultacje społeczne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Kiedy? Wtorek, 20 września 2022 r. O której? 10:00 - 12:00 Gdzie? Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Gołdapi.  

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym na czas nieokreślony

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym na czas nieokreślony

BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym na czas nieokreślony na nieruchomości: Gołdap obręb 0002 Gołdap 2,ul. 11 Listopada   Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza ustny przetarg ograniczony/nieograniczony na dzierżawę gruntów pod zagospodarowanie zielenią na czas nieokreślony na działki wymienione w załączniku.

Warsztaty fotograficzne w Šakiai

Warsztaty fotograficzne w Šakiai

W piątek i sobotę (26-27 sierpnia) w Šakiai odbyło się spotkanie partnerskie oraz plener fotograficzny z udziałem fotografów z Polski i Litwy. Dzięki uprzejmości przyjaciół z Litwy, uczestnicy warsztatów fotograficznych z Domu Kultury w Gołdapi odwiedzili

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/3 o powierzchni 0,2976 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0006 Galwiecie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/3 o powierzchni 0,2976 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0006 Galwiecie

GPO.6840.38.2021 Gołdap, dnia 19.08.2022 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/3 o powierzchni 0,2976 ha, położonej w m. Galwiecie w obr

strony 1 2 3 4 5 6 7