Informacja w sprawie szacowania szkód w rolnictwie w związku z wzrastającą suszą.

Informacja w sprawie szacowania szkód w rolnictwie w związku z wzrastającą suszą.

W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuję, że: 1) wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy s

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 507/73, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 507/73, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

GPO.6841.1.2023 Gołdap, dnia 18.07.2023 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, składające

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 507/73, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 507/73, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

GPO.6841.1.2023 Gołdap, dnia 18.07.2023 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, składające

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/10, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/10, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.11.2023 Gołdap, dnia 14.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg obył się dnia 15.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/10

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/9, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/9, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.10.2023 Gołdap, dnia 14.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 15.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/9 o powi

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/7, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/7, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.8.2023 Gołdap, dnia 14.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 15.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/7 o powie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/5, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/5, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.6.2023 Gołdap, dnia 14.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/5 o

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/4, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/4, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.5.2023 Gołdap, dnia 14.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/4 o powie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.35.2022 Gołdap, dnia 14.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2

NABÓR DO PROJEKTU “NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!”

NABÓR DO PROJEKTU “NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Netflix uruchamiają program warsztatów dla młodzieży pod nazwą 'Nakręć się na przyszłość!' wprowadzających w tajniki produkcji filmowej i dających szansę “połknięcia bakcyla” zawodu filmowca. &nbs

Program szkoleniowo - doradczy dot. opracowania dokumentów RODO

Program szkoleniowo - doradczy dot. opracowania dokumentów RODO

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo - doradczym dot. opracowania dokumentów

Projekt „Otwórz się na pomoc”  w Gminie Gołdap

Projekt „Otwórz się na pomoc” w Gminie Gołdap

​ Gmina Gołdap w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 dołączyła do projektu „Otwórz się na pomoc”. W ramach projektu zostaną udost

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 1974/VII/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo, dnia 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa – można pobrać tutaj: USTAWA. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, któr

Dni Gołdapi 2023

Dni Gołdapi 2023

Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję Dni Gołdapi 14 – 16 lipca 2023 W programie: Wystawa w Galerii K2 Recital Beaty Jankowskiej-Tzimas w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi Festiwal Tańca i Ognia przy Mazurskich Tężniach Solankowych K

Sporządzenie oświadczeń o szkodach, jakie wyrządziły wilki w 2023 roku

Sporządzenie oświadczeń o szkodach, jakie wyrządziły wilki w 2023 roku

26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi zorganizowano robocze spotkanie w sprawie wilków, które powodują coraz większe szkody. Obecni na spotkaniu byli nie tylko mieszkańcy gminy Gołdap, ale również mieszkańcy gmin ościennych (gmina Dubeninki, gmina Banie Mazur

Ogłoszenie o naborze wniosków 2023 - azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków 2023 - azbest

Burmistrz Gołdapi informuje, że w dniu 22.06.2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłosił nabór na dofinansowanie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbestu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansow

Gołdap na 1 miejscu w województwie w rankingu!

Gołdap na 1 miejscu w województwie w rankingu!

Gołdap znalazła się na 1 miejscu w województwie warmińsko-mazurskim oraz na 31 miejscu w kraju w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota" w kategorii ,,Miasta powiatowe poniżej 20 tys. mieszkańców". Oszczędny urząd - ranking wydatków na adm

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne

Zarządzenie Nr 1961 /VI/ 2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 202

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 20 czerwca 2023 r. o odwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzięgiele

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 20 czerwca 2023 r. o odwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzięgiele

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 20 czerwca 2023 r. o odwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzięgiele Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Konikowo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/300/2013 Rady Miejskiej w Goł

strony 1 2 3 4 5 6 7