Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego

Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego

Gmina Gołdap realizuje projekt pn."Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurs

Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury

Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury

Gmina Gołdap realizuje projekt pn."Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi: 999 930,00 zł.

Budowa, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele

Budowa, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele

Gmina Gołdap realizuje projekt pn. ,,Budowa, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele" dofinansowywany w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 510 000,00 zł. Dofinansowanie: 1 479 800,00 zł.

Budowa wodociągu Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi

Budowa wodociągu Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi

Gmina Gołdap realizuje projekt pn."Budowa wodociągu Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi" dofinansowany w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Całkowita wartość zadania wyn

Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap

Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap

Gmina Gołdap realizuje projekt pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wy

Zgłoś szkodę rolniczą - susza

Zgłoś szkodę rolniczą - susza

Burmistrz Gołdapi  informuje, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: Co robimy>> Informacje branżowe>> Niekorzystne zjawiska atmosferyczne>> Szacowanie suszy znajduje się link do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” oraz  instrukc

Zwrot podatku akcyzowego (2023 II termin)

Zwrot podatku akcyzowego (2023 II termin)

Burmistrz Gołdapi przekazuje informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędo

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi obchodzili swoje święto.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi obchodzili swoje święto.

Uroczyste obchody rozpoczęły się 26 lipca o godzinie 14:00 w centrum Gołdapi. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi insp. dr. Dariusza Stachelka w uroczystości udział wziął Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną Łabanowską

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Błażejem Pobożym

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejem Pobożym

26 lipca na zaproszenie Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto w Urzędzie Miejskim w Gołdapi gościł Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży. Rozmawiano o aktualnych sprawach gminy, współpracy i planach dalszego rozwoju uzdrowiska.

Letni kalendarz wydarzeń

Letni kalendarz wydarzeń

Gołdap na 2 miejscu w województwie warmińsko-mazurskim i 16 miejscu w kraju w rankingu wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014–2021

Gołdap na 2 miejscu w województwie warmińsko-mazurskim i 16 miejscu w kraju w rankingu wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014–2021

Rok 2022 powoli dobiega końca, a wraz z nim perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Gołdap w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota” znalazła się w czołówce miast powiatowych wykorzystujących środki unijne. Nasze miasto zajęło

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 23-25 maja 2023 roku. Składał się z trzech części: - 23 maja uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, - 24 maja z matematyki, - 25 maja z języka obcego.   PRZEDMIOT I WYNIK PROCENTOWY punktów w poszczególny

Garmin Iron Triathlon

Garmin Iron Triathlon

W sobotę 23.07 o godzinie 8:30 rozpoczęły się się kolejne zawody triathlonowe z cyklu Garmin Iron Triathlon. Gołdap przywitała zawodników nieco pochmurną pogodą, pomimo tego panuje iście wakacyjna atmosfera, która niewątpliwie wpłynie na świetne wyniki ucz

Już niedługo Kartaczewo!

Już niedługo Kartaczewo!

6 sierpnia w samym centrum Gołdapi - 24 edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo. Będzie smacznie wesoło i koncertowo!   Tradycyjnie odbędą się też konkursy: na najlepsze kartacze serwowane przez zakłady gastronomiczne i na najsmaczniejsze kart

79 𝐫𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐰𝐲𝐛𝐮𝐜𝐡𝐮 𝐏𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨

79 𝐫𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐰𝐲𝐛𝐮𝐜𝐡𝐮 𝐏𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨

1 sierpnia Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto zaprasza na wspólne upamiętnienie kolejnej rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemcó

Turniej im. Mirka Orłowskiego

Turniej im. Mirka Orłowskiego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zaprasza na Turniej im. Mirka Orłowskiego 29 lipca na stadionie OSiR w Gołdapi. na najmłodszych czekały będą darmowe dmuchańce, kiełbaska z ogniska, grill, konkursy z niespodziankami. W turnieju udział wezmą drużyny Przyjaciół Mirka, Ai

Nowa wersja

Nowa wersja "mObywatel"

Nowa wersja "mObywatel" cieszy się dużym powodzeniem! Dowód już działa w całej Polsce! Od 14 lipca dostępna jest nowa wersja rządowej aplikacji mObywatel 2.0. Największą różnicą jest obecność modułu mDowód, gdzie znajduje się trzeci (obok plasti

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2023, położonej w Gołapi przy ul. Bukowej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2023, położonej w Gołapi przy ul. Bukowej

GPO.6840.38.2022 Gołdap, dnia 24.07.2023 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 20.04.2023 r.) (II przetarg odbył się w dniu 28.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ozn

Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury

Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury

Łącznie 10 ofert wpłynęło w przetargu na dostawę urządzeń i wyposażenia Domu Kultury i Biblioteki w Gołdapi w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury". Przetarg został podzielny na 5 części: Do części 1 pn. "Dostawa m

Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych/ograniczonych na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony

Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych/ograniczonych na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony

Gołdap 18.07.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI 19 - 500 Gołdap Plac Zwycięstwa 14 ogłasza ustne przetargi nieograniczone/ograniczone na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony na niżej wymienione działki: Lp. Położenie nieruc

strony 1 2 3 4 5 6 7