Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewid. 507/74, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewid. 507/74, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

GPO.6840.39.2022 Gołdap, dnia 26.01.2023 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewiden

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 28, położonej w miejscowości Juchnajcie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 28, położonej w miejscowości Juchnajcie

GPO.6840.34.2022 Gołdap, dnia 26.01.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 28 o powierzchni 0,1075 ha, położonej w miejscowości Juch

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 15, położonej w miejscowości Rożyńsk

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 15, położonej w miejscowości Rożyńsk

GPO.6840.33.2022 Gołdap, dnia 26.01.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 15 o powierzchni 0,1021 ha, położonej w miejscowości Roż

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/11, położonej w miejscowości Grabowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/11, położonej w miejscowości Grabowo

GPO.6840.30.2022 Gołdap, dnia 26.01.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/11 o powierzchni 0,1791 ha, położonej w miejscowości

Międzynarodowy Konkurs o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach

Międzynarodowy Konkurs o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach

Do 30 kwietnia 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do międzynarodowego konkursu o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach. Ideą inicjatywy jest upamiętnienie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz upowszechnienie na świecie dorobku Wielkiego Astronoma. Tematyka prac z wykorzystaniem

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z niezbędnymi załącznikami. (Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r.)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z niezbędnymi załącznikami. (Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r.)

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezy

Dotacje udzielone przez Gminę Gołdap w 2022 roku

Dotacje udzielone przez Gminę Gołdap w 2022 roku

Ponad 5,3 mln zł Gmina Gołdap przekazała mieszkańcom w postaci dotacji m.in. na wymianę źródeł ogrzewania, czy usuwanie azbestu.   - 22 gospodarstwa domowe skorzystały "dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne". Łączna kwota dotacji poc

„Poznaj Polskę” - edycja Jesień 2022

„Poznaj Polskę” - edycja Jesień 2022

W 2022 roku Gmina Gołdap, na mocy Prozumienia Nr MEiN/2022/DPI/1532 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - edycja Jesień 2022 dofinansowała w formie dotacji celowej realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami eduk

6 edycja Festiwalu Gitarowego ERUPCJA

6 edycja Festiwalu Gitarowego ERUPCJA

 28 stycznia 2023 r. w Domu Kultury w Gołdapi odbędą się warsztaty i koncerty, na które serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gitary. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi.

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja g

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Oferty składać można do 10 lutego br. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Z

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod zagospodarowanie zielenią na czas nieokreślony

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod zagospodarowanie zielenią na czas nieokreślony

Gołdap, 23.01.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI 19 - 500 Gołdap Plac Zwycięstwa 14 ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (pierwszy przetarg odbył się 22.11.2022 r.) na dzierżawę gruntu pod zagospodarowanie zielenią na czas nieokreślony Lp. Po

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne lub zagospodarowanie zielenią na czas nieoznaczony

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne lub zagospodarowanie zielenią na czas nieoznaczony

Gołdap, 23.01.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI 19 - 500 Gołdap Plac Zwycięstwa 14 ogłasza ustny przetarg ograniczony/nieograniczony na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne lub zagospodarowanie zielenią na czas nieoznaczony na niżej wymienione działki: Lp.

Gołdapscy policjanci podsumowali miniony rok.

Gołdapscy policjanci podsumowali miniony rok.

19 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę gołdapskich funkcjonariuszy. Komendant KPP insp. Dariusz Stachelek zaprezentował wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku, wskazał również główne cele i zało

Dofinansowanie usuwania folii rolniczej

Dofinansowanie usuwania folii rolniczej

Informujemy o przystąpieniu do realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla wniosków złożonych przez rolników w 2023 roku. Nabór wniosków do 15.02.2023 r.

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do 12 marca trwa nabór zgłoszeń do I etapu Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji są „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i og&o

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 lutego 20

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2023"

Zarządzenie Nr 1775/I/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2023”   Na

Weź udział w konkursie plastycznym

Weź udział w konkursie plastycznym "Gołdap w 2030 roku"!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Gołdap w 2030 roku”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Prace plastyczne powinny przedstawiać wizję Gołdapi w 2030 roku. Termin prac mija 27 lutego 2023 r. o godzinie 12:00.&nbs

strony 1 2 3 4 5 6 7