W 2022 r. Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W 2022 r. Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Gołdap kontynuuje akcję usuwania azbestu, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” i w 2022 r. pozyskała środki na realizację zadania z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu

Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 r.

Nazwa zadania: Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 r. Koszt całkowity zadania: 58 950,00 zł w tym: dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł. Opis zadania: Zwalczania barszczy kaukaskich na terenie miasta i gminy Gołdap obejmowało