Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 został uruchomiony, punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Gołdap aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu. Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Gołdap.

 

W punkcie obsługiwanym przez pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować wniosek o dofinansowanie lub płatność, uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz pozostałych dokumentów, złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie przyjmował interesantów w godzinach:
- poniedziałek, 11:00-16:00;

- czwartek, 8:00-13:00.

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Gołdap, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty. W celu uzyskania informacji o programie oraz w celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 690 966 949 lub 87 615 60 23.

 

Podstawowe informacje o programie „Czyste powietrze”:

- Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

- Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/ współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
- Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.
- Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

  • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
  • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

- 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

  • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

- 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego są wydawane dla mieszkańców miasta i gminy Gołdap, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9.

Szczegóły programu oraz regulamin znajdą, także Państwo pod adresem:  https://czystepowietrze.gov.pl/.

 

Przydatne linki:

 

KALKULATOR DOTACJI

Kalkulator dotacji -Program Czyste Powietrze

 (https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/)

KALKULATOR GRUBOŚCI IZOLACJI

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków

 ( https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/)

CZYSTE URZĄDZENIA

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

(https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/)

 

Ulotka informacyjna dostępna jest do pobrania poniżej: