Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021

Wartość dofinansowania

6 514 930,22 zł

Całkowita wartość inwestycji

6 857 821,28 zł

Opis Projektu        

W ramach inwestycji przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 565,00 i wodociągu o dł. 360,00 w nieuzbrojonym dotychczas terenie Strefy Uzdrowiskowej w Gołdapi. W celu zwiększenia efektywności całego systemu zaplanowano przebudowę istniejącej pompowni ścieków i rurociągu tłocznego o dł. 1 km, którego średnica pozwoli na przetłoczenie wód solankowych z istniejących tężni oraz realizowanego obecenie Zakładu Przyrodoleczniczego. Przedsięwzięcie przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju jedynego uzdrowiska w woj. warmińsko-mazurskim.