Płatny Postój w centrum Gołdapi

Z dniem 2 sierpnia br. korzystający z miejsc postojowych zlokalizowanych wokół Placu Zwycięstwa jak i na parkingu przy Placu Zwycięstwa zobligowani są do wnoszenia z tego tytułu opłat.
Płatny postój obowiązuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wyłącznie w godzinach od 9:00 do 16:00.

rys. 1 mapa Strefy Płatnego Parkowania (SPP) i Płatnego Parkingu (PP)

 

Uchwały dot. Strefy Płatnego Parkowania i Płatnego Parkingu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj i tutaj.

 

MIEJSCA POSTOJOWE NA PARKINGU MIEJSKIM PRZY PLACU ZWYCIĘSTWA

Płatny parking (PP)

 

Opłaty
do 15 minut -
za 1 i każdą kolejną 1,50
Abonamenty
Miesiąc 70 zł
6 miesięcy 300 zł
12 miesięcy 500 zł
 
Opłata dodatkowa (bilet zagubiony) 20 zł

Opłaty abonamentowe za korzystanie z płatnego postoju na parkingu wpłaca się na konto bankowe:

20 1020 1332 0000 1002 1272 1579

lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 (parter budynku)

Parking obsługiwany przez system parkingowy. Korzystanie z parkingu na podstawie biletu pobranego w terminalu wjazdowym, bądź na podstawie karty abonamentowej.

Opłata biletu  w kasie automatycznej. Kasa automatyczna z funkcją wydawania reszty pozwala na dokonywanie  opłat za parkowanie w bilonie, banknotach a także kartą płatniczą.
Kasa przyjmuje następujące nominały 0,5 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, wydaje resztę wyłącznie w nominałach 0,5 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

Wyjazd z parkingu poprzez zbliżenie opłaconego biletu bądź karty abonamentowej do terminala wyjazdowego. Po uiszczeniu w kasie automatycznej opłaty parkingowej użytkownikowi przysługuje 15 minut na opuszczenie parkingu.

W przypadku, gdy użytkownik przekroczy przysługujący mu limit czasu na opuszczenie parkingu, zostanie naliczona opłata za dodatkowy czas postoju (liczona od momentu upływu czasu przewidzianego na opuszczenie parkingu).

W przypadku zagubienia biletu – kasa umożliwia pobranie „biletu zagubionego”.

Karta abonamentowa wydawana jest na wniosek zainteresowanego złożony w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Wniosek dostępny do pobrania w załączniku lub w/w punkcie.

UWAGA! Abonament nie zapewnia stałego miejsca postojowego.
Przedłużenie ważności abonamentu możliwe również bezpośrednio w kasie automatycznej.

 

Kierowco pamiętaj!

Jednoczesny wjazd lub wyjazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi.
Po podniesieniu szlabanu należy natychmiast opuścić miejsce wjazdu/wyjazdu, celem umożliwienia bezkolizyjnego zamknięcia zapory.
Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze, ciężarowe, oraz pojazdy osobowe przewożące ładunek znacznej wielkości może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu obsługi parkingu.

 

Z opłat parkingowych zwolnione są:

a) pojazdy zaopatrzone w aktualną kartę parkingową o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydawaną osobie niepełnosprawnej;

b) pojazdy świadczące usługi komunalne w trakcie świadczenia usług;

c) pojazdy służb ratowniczych będących w akcji;

d) pojazdy służbowe Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie przed wyjazdem z parkingu powinny z pobranym biletem udać się do Punktu Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miejskiego) okazać ważną kartę parkingową wydaną dla osoby niepełnosprawnej i uzyskać zwolnienie z wniesienia opłaty, bądź kontaktują się bezpośrednio z Obsługą Parkingu poprzez kasę automatyczną.

Pojazdy świadczące usługi komunalne w obrębie parkingu oraz pojazdy służb ratowniczych będące w akcji przed opuszczeniem parkingu kontaktują się z Obsługą Parkingu.

 

 

MIEJSCA POSTOKJOWE WOKÓŁ  PLACU ZWYCIĘSTWA

Strefa Płatnego Parkowania (SPP)

 

Opłaty
do 30 minut 0,50 zł
za 1 godzinę 1,20 zł
za 2 godzinę 1,40 zł
za 3 godzinę 1,60 zł
za 4 i każdą kolejną godzinę 1,20 zł
 
Opłata dodatkowa (brak biletu) 50 zł
30 zł (opłata w ciągu 7 dni)

Miejsca postojowe obsługiwane są przez parkomaty przylegle ustawione do wydzielonych miejsc postojowych.

Opłatę uiszcza się niezwłocznie od zaparkowania pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie i umieszczenie go w trakcie trwania postoju wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób umożliwiający kontrolę jego ważności.

Postój po upływie czasu określonego na dowodzie wniesienia opłaty jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Dopuszcza się zmianę miejsca parkingowego w obrębie wyznaczonej SPP w ramach uiszczonej opłaty.

Opłaty za wykupiony, a niewykorzystany czas postoju nie podlegają zwrotowi. Parkomat nie wydaje reszty. Parkomaty przyjmują wyłącznie bilon, poza parkomatem obsługującym  wschodnią część Placu Zwycięstwa, który umożliwia również płatność kartą płatniczą.

Parkomaty przyjmują następujące nominały: 0,10 zł, 0,20 zł, 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

 

Kontrola uiszczania opłat:

Kontrola sprawowana jest przez upoważnionych przez Burmistrza kontrolerów.

W przypadku stwierdzenia postoju bez ważnej opłaty kontroler wystawia wezwanie a następnie wręcza je kierowcy pojazdu bądź umieszcza za wycieraczką przedniej szyby samochodu w przypadku nieobecności kierowcy pojazdu.

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia tej opłaty.

Z opłat parkingowych zwolnione są:

  • Pojazdy zaopatrzone w aktualną kartę parkingową wydawaną osobie  niepełnosprawnej;
  • Pojazdy wykonujące prace związane z infrastrukturą drogową w trakcie wykonywania prac;
  • Oznakowane pojazdy: pogotowia gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, Straży Miejskiej, pojazdy służbowe Urzędu Miejskiego.

Reklamacja

Kierowca pojazdu kwestionujący  zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację  w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

Złożona reklamacja jest uwzględniana w przypadku:

  • okazania biletu parkingowego ważnego  w chwili wystawienia wezwania;
  • okazania biletu parkingowego wykupionego  w czasie do 5 min. od chwili wystawienia wezwania;
  • awarii parkomatu, uniemożliwiającej zakup biletu;
  • gdy pojazd objęty był stawką zerową za postój.

Reklamacje przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi (pok. nr 33) w godzinach pracy urzędu.

 

Obsługa Płatnego Parkowania

(dane kontaktowe)

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

tel. 087 615-60-61, kom. 690 966 929

email: pom@goldap.pl

Obsługa interesantów w godzianach pracy urzędu:

poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek- piątek w godz. 7.15-15.15