Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne

Wymiana nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła to nie tylko inwestycja w turystykę i walory środowiska. To również wyraz troski o zdrowie najbliższych. Alarmujące statystyki wskazują, że wdychanie pyłów zawieszonych powoduje w Polsce około 3500 przedwczesnych zgonów rocznie.

Program kierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Aby otrzymać dotację należy zadeklarować wymianę starego pieca węglowego na wysokowydajne, przyjazne środowisku źródło energii. Na wsparcie mogą również liczyć osoby, które zdecydują się na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej.  Limit wsparcia określono na 3 tys. złotych w przypadku wnioskodawców indywidualnych lub 4 tys. złotych w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Właściciele lokali w domach wielorodzinnych mogą skorzystać z dotacji, w przypadku montażu jednego źródła ciepła dla całego budynku.

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków  prowadzony jest od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są według kolejności złożenia, a niezrealizowane w danym roku są rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.

Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz w załączniku.

 Sprawy związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne 
prowadzi Renata Sojkowska - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony  Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.