2020


PLATFORMA GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 

Do budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap w edycji na 2020 rok mieszkańcy zgłosili osiem projektów. Wszystkie pomyślnie przeszły weryfikację. Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi propozycjami.


Zgłoszono sześć projektów do realizacji na terenie miejskim gminy:

  1. Aktywne przejścia dla pieszych D-6 z wykorzystaniem paneli słonecznych.
  2. Projekt i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.
  3. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack.
  4. Lekarze specjaliści dla Gołdapian.
  5. Międzynarodowy amatorski turniej bokserski oraz koncert.
  6. Bezpieczne przejścia dla pieszych - BEZPIECZNY BO WIDOCZNY

Zgłoszono dwa projekty do realizacji na terenie wiejskim gminy:

  1. Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki.
  2. Dla większych i mniejszych - zwiększanie atrakcyjności sołectw: Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie.

Głosować można elektronicznie lub papierowo.

W formie elektronicznej głos można oddać poprzez platformę:

HTTPS://GOLDAP.BUDZET-OBYWATELSKI.ORG/

 

W formie papierowej można oddać głos osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez wypełnienie na miejscu dostępnej karty do głosowania.


Głosowanie odbywa się poprzez wybrane jednego projektu do realizacji. Uprawniony mieszkaniec, niezależnie od formy głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Gołdap.


 

Uwaga głosujemy w terminie: od 10 do 17 lutego!


6 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, podczas którego projektodawcy zaprezentują zgłoszone pomysły.

 

Projekty prezentujemy na stronie internetowej:

HTTPS://GOLDAP.BUDZET-OBYWATELSKI.ORG/