Kontakt do wydziałów

Punkt Obsługi Mieszkańców 87 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 87 615 60 20, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Burmistrz Gołdapi 87 615 60 20
Zastępca Burmistrza 87 615 60 20
Sekretarz Gminy Gołdap 87 615 60 35

Przewodniczący Rady Miejskiej 600 872 196

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Ewidencja działalności gospodarczej 87 615 60 51
Oświata 87 615 60 51

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Wydziału 87 615 60 55, e-mail: fundusze@goldap.pl

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Obsługa Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych gminy 87 615 60 68
Kadry i Płace 87 615 60 49
Informatyk 87 615 60 66

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 87 615 60 25, e-mail: edyta.bialek@goldap.pl
Finanse 87 615 60 31, 87 615 60 24
Podatki 87 615 60 26, 87 615 60 33, 87 615 60 65
Gospodarka odpadami komunalnymi 87 615 60 43

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI
Kierownik wydziału, architekt 87 615 60 40, e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl
Ochrona środowiska i dzierżawa gruntów 87 615 60 23
Sprzedaż nieruchomości 87 615 60 54
Użytkowanie wieczyste i mienie komunalne 87 615 60 41

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Kierownik wydziału 87 615 60 59, e-mail: aneta.milczarek@goldap.pl
Gospodarka komunalna 87 615 60 52
Gospodarka mieszkaniowa 87 615 60 45
Inwestycje komunalne 87 615 60 46

RADCA PRAWNY
e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl
87 615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 87 615 60 70, e-mail: usc@goldap.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste 87 615 60 36

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
87 615 03 00, 87 615 60 27, 600 872 176

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
87 615 60 60, 606 942 899

PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM i OCHRONY ZDROWIA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
e-mail: katarzyna.krusznis@goldap.pl
87 615 60 68

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
87 615 60 46

PEŁNOMOCNIK ds. STRATEGII I ROZWOJU GMINY
e-mail: aneta.milczarek@goldap.pl
87 615 60 59

ADMINISTRACJA CMENTARZY
534 171 534

RODO
Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi
e-mail: iod@goldap.pl
697 616 194