Ankieta „Decydujmy Razem”

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Gołdapi i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy Razem” przygotowują opracowanie pod nazwą: ,,Gminny Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gołdapi”.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych problemem, o wypełnienie przygotowanej ankiety umieszczonej w załączniku poniżej. Państwa uwagi będą dla organizatorów bardzo cenne i wykorzystane zostaną w opracowaniu wymienionego dokumentu.

Jednocześnie informujemy, że w drugiej połowie września rozpoczną się prace tzw. grupy roboczej nad opracowaniem ,,Gminnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gołdapi”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy.

Decydujmy razem” to projekt systemowy, który realizowany będzie do 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

“Decydujmy razem” to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski. Porozumienie o współpracy zawarła także Gmina Gołdap.

W ramach projektu w Gołdapi prowadzone będą działania w obszarze integracji społecznej związane z wypracowaniem gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

“Będzie to ważny dokument strategiczny, ale jeszcze ważniejszy będzie proces jego tworzenia. Wyjście poza ściany instytucji, bezpośredni kontakt z ludźmi, wspólne działanie. To bardzo dobry początek współpracy, która w przyszłości może procentować kolejnymi wartościowymi działaniami” zauważa Agnieszka Iwanowska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, członek Zespołu ds. partycypacji, pomysłodawczyni tematu działania.

“Kluczowym działaniem na najbliższy czas jest powołanie Grupy ds. polityki publicznej” – mówi Justyna Charkiewicz z Urzędu Miejskiego oddelegowana do pełnienia roli Animatora Partycypacji Społecznej w projekcie. Dlatego zapraszamy do współpracy już teraz wszystkie osoby zainteresowane tematem opieki nad dzieckiem i rodziną. Zadaniem tej grupy będzie opracowanie w trakcie spotkań roboczych i warsztatów z ekspertami gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną, a następnie zaprojektowanie działań w oparciu o wypracowany program i realizacja, monitoring, społeczna ewaluacja.

Justyna Charkiewicz., koordynator ze strony Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

ankieta_decydujmy_razem.doc