Nowy Sołtys Sołectwa Juchnajcie

25 października odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrano nowego sołtysa. W wyniku głosowania mieszkańców została nim Pani Marianna Andrzejaczyk.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z radą sołecką i mieszkańcami.