Zakończył się jeden z 3 etapów realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap".

Zakładał on budowę drogi rowerowej wzdłuż prawej strony ulicy Wczasowej, od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Promenada Zdrojowa oraz modernizację istniejącego chodnika wzdłuż lewej strony.
Kolejne etapy inwestycji to:
- nasadzenia drzew, krzewów i bylin wzdłuż ul. Promenada Zdrojowa,
- budowa znaku przestrzennego "Gołdap"
- budowa skweru kinezyterapeutycznego (park trampolin, poziome linarium, miejsce wypoczynkowe i inne obiekty małej architektury) oraz miejsc postojowych między Placem Zwycięstwa, a ulicą Wąską.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020