Dowozy uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczynamy nowy rok szkolny i tym samym uruchamiamy system dowożenia uczniów do szkół. Od 2 września br. wszystkie szkolne linie autobusowe zostają uruchomione i autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładami jazdy. Jak co roku Gmina Gołdap zapewni transport wszystkim uczniom będącym jej mieszkańcami i uczęszczającym do szkół podstawowych zlokalizowanych na jej terenie tj. każde dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni zgłoszą taką potrzebę do dyrektora szkoły, otrzyma bilet miesięczny i będzie mogło skorzystać z przejazdu autobusem PKS Nova S.A. Ponieważ pojawiają się sygnały od naszych mieszkańców, że brakuje miejsc w autobusach i PKS Nova S.A. odmawia sprzedaży biletów miesięcznych m.in. uczniom szkół ponadpodstawowych z uwagi na brak miejsc informujemy, iż Urząd Miejski w Gołdapi nie ma wpływu na organizację transportu uczniów do szkół ponadpodstawowych.