Święto Straży Gminnej i Miejskiej

Wczoraj z okazji Święta Straży Gminnej i Miejskiej obchodzonego 29 sierpnia na ręce Komendanta Pawła Werchowicza życzenia i gratulacje złożyła Zastępca Burmistrza Joanna Łabanowska.
Życzymy sukcesów, spokojnej służby oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków.