Konkurs dla szkół podstawowych

Konkurs polega na stworzeniu przez uczniów wierszyka/rymowanki z co najmniej trzema spośród dziesięciu podanych wyrazów, użytych w dowolnej formie i liczbie: SPIS, STATYSTYKA, LICZYĆ, KAŻDY, POLSKA, OBOWIĄZEK, INTERNET, UDZIAŁ, LUDNOŚĆ, OLSZTYN.

Szkoły dokonują zgłoszeń bezpośrednio do Urzędu Statystycznego w Olsztynie (szczegóły w regulaminie).

Konkurs trwa do 15 czerwca.

Regulamin dostępny w załączniku.

Informacje o konkursie znajdują się również na stronie Urzędu Statystycznego w Olsztynie: https://olsztyn.stat.gov.pl/nsp-2021-konkursy/