Słodko- gorzka prawda o cukrze

17 maja 2021r. uczniowie klas 6 c i 8 b z Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi poprzez obecność na zajęciach w szkle i platformę Zoom połączyli się z Panią dr Julią, aby dowiedzieć się słodko-gorzkiej prawdy o fruktozie. Cukier jest ważny w naszym życiu, ale czy na pewno ? Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu , następnie swoją nowo zdobytą wiedzę sprawdzili poprzez Quiz na Kahoot. Trzy osoby które zdobyły najwyższy wynik otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora lekcji online.
Karolina Rzędzian