Światowy Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 5

Plakaty związane z tematyką Światowego Dnia Ziemi , który przypadał 22 kwietnia , a także instrumenty z recyklingu, powstały w ramach tematu kompleksowego „Zagrożona Planeta”. Uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi ,uczestnicząc w zajęciach zdalnych dodatkowo obejrzeli prezentację poświęconą tematyce Ziemi. Dzieci dowiedziały się jakie kłopoty ma nasza Planeta ; co jej szkodzi oraz w jaki sposób jej pomóc. Uczniowie zagrali w Escape Room wykonując zadania, dzięki którym otrzymali potrzebny kod i odnaleźli zagubioną walizkę. Celem edukacji ekologicznej jest umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu, oraz tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska.
Zapraszamy na krótki filmik pt. "Instrumenty z recyklingu" :
Wychowawczynie