Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

W lutym 2019 roku Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski, które ma być podkreślać „doniosłość decyzji Mieszka I i cywilizacyjną wagę tego wydarzenia”. Za datę chrztu uznaje się 14 kwietnia 966 roku. W związku z tym powstała akcja polegająca na wywieszeniu tego dnia flagi Polski.
Jak wiadomo z Kroniki Galla Anonima, Mieszko jako chrześcijanin pojmuje za żonę księżniczkę czeską Dobrawę. Ze związku tego narodzi się Bolesław, pierwszy król Polski.
W wyniku decyzji Mieszka Polska wchodzi więc w skład rozwiniętych państw europejskich, które łączy wspólnota kulturowa i cywilizacyjna. Rozpoczyna się historia Polski.
Zachęcamy Państwa do wywieszenia flagi 14 kwietnia 2021 roku w celu upamiętnienia 1055 rocznicy Chrztu Polski.