Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie