Informacja dot. weryfikacji zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż od dnia 06.04.2021 r. przystępuje do prac związanych z weryfikacją zgodności liczby osób zamieszkujących nieruchomości z liczbą osób zgłoszonych w tzw. "deklaracji śmieciowej".

Informujemy również, że do dnia 02.04.2021 r. mieszkańcy Naszej Gminy, którzy nie zawarli pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomości są proszeni o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Gołdapi w celu korekty deklaracji. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w powyższej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, w punkcie obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub wysłać pocztą.

 

Deklaracja dostępna na BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1526/29730/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladana-przez-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalcyh-polozonych-na-terenie-gminy-goldap.html