Dzień Sołtysa

11 marca obchodzone jest coroczne święto ,,Dzień Sołtysa", którego celem jest okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich rolę w kształtowaniu polskiej wsi. Z tej okazji odbyło się dziś w Urzędzie Miejskim w Gołdapi spotkanie sołtysów naszej gminy. Burmistrz Gołdapi przekazał zebranym życzenia oraz symboliczne upominki. Połączono się również online z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, aby wspólnie świętować Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Tegoroczne wyróżnienie od Marszałka Województwa otrzymał Pan Marek Zackiewicz Sołtys Sołectwa Nasuty. Gratulujemy! Warto dodać, że Burmistrz Gołdapi wystąpi na najbliższej sesji do Rady Miejskiej w Gołdapi z projektem uchwały podwyższającej diety sołtysom. Obecna kwota diety wynosi 300 zł miesięcznie i wynika z uchwały podjętej przez miejskich radnych w 2016 roku. W projekcie uchwały, który przedłożony zostanie jeszcze w marcu proponowana jest kwota 450 zł miesięcznie. Podwyżka dotyczyła będzie nie tylko sołtysów, ale również przewodniczących zarządów osiedli.