Zaproszenie SP1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi zaprasza.

Rekrutacja trwa od 1 marca 2021 r.

Kwestionariusz dostępny jest w sekretariacie lub na stronie szkoły:

http://www.sp1goldap.edu.pl/