#Wspieramygastro

Mamy świadomość jak dotkliwie przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną są obecnie doświadczeni reżimem ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.
#Wspieramygastro, dlatego też 23 lutego 2021 r. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wniósł pod obrady Rady Miejskiej w Gołdapi uchwałę umożliwiająca zwolnienie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną z 2 i 3 raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dotyczy to m.in. w restauracji, barów i kawiarni.
Oznacza to, że od chwili podjęcia uchwały (23.02.2021 r.) nie będą ponosili w tym roku opłat za sprzedaż alkoholu. W przypadku opłacenia jednorazowo, opłaty zwolnione uchwałą zostaną zwrócone na rachunek bankowy.