Spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się dziś z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim. Rozmawiano o potrzebach inwestycyjnych samorządu gołdapskiego i formach pomocy rządowej w tym zakresie. Korzystając z okazji Burmistrz podziękował za dotychczasową owocną współpracę.