Aktualności

Poniedziałek, 22 lutego 2021

Samorząd Województwa prowadzi badania potrzeb przedsiębiorców z regionu dotyczące zapotrzebowania na fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Komisja Europejska oczekuje istotnego zwiększenia zarówno wartości, jak i obszarów zastosowania instrumentów finansowych jako alternatywy dotychczasowych dotacji bezzwrotnych. Na poziomie krajowym i regionalnym zakłada, że wsparcie oferowane przedsiębiorcom będzie miało postać głównie pożyczek.

Ankieta – o wypełnienie której prosimy Państwa – ma pomóc rozpoznać i dostosować formy wsparcia przedsiębiorstw do potrzeb, planów i potencjału firm z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut.

Raport przedstawiający analizę wyników ankiet będzie udostępniony po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie Przedsiębiorczości: https://biznes.warmia.mazury.pl/kontakt/