Spotkanie Burmistrza z sołtysami

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się dziś z sołtysami Gminy Gołdap. Omawiano sprawy bieżące, w tym m.in. związane z odśnieżaniem dróg oraz planowanymi inwestycjami. Sołtysi zadecydowali też, że sołectwo Rożyńsk Wielki zgłoszone zostanie przez Gminę Gołdap do konkursu ,,Male Granty Soleckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku". Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, część uczestników była obecna na sali, część uczestniczyła on-line.