Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie Programu "Kolej+"

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto oraz Joanna Łabanowska Zastępca Burmistrza Gołdapi wraz z samorządowcami z obszaru EGO spotkali się dziś w Kancelarii Prezydenta RP z Ministrem Andrzejem Derą. Spotkanie dotyczyło Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. W spotkaniu udział wzięli również Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Senator Małgorzata Kopiczko.