O dokarmianiu ptaków i zwierzyny leśnej słów kilka..

Naszej wieloletniej współpracy z Lasami Państwowymi, a zwłaszcza z Nadleśnictwem Gołdap nie przeszkodzi pandemia i nawet największy mróz. Warto zaznaczyć, że stale wzrasta zainteresowanie naszymi ekodziałaniami dr. Mirosława Słapika -autora pięknej edukacyjnej tablicy "Ptasia Stołówka".
Stowarzyszenie Jestem na ptak, Przyrodnicy24, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Fundacja Nasza Ziemia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z Krosna oraz pracownicy PKPR w Żytkiejmach, również nas wspierają zdalnie doświadczeniem oraz wiedzą na temat dokarmiania.
Bardzo cieszymy się, że leśnicy i ekopasjonaci stale z nami współpracują, edukują kolejne pokolenia.
Działamy dalej, bo do wiosny daleko...
Przyjaciele Przyrody z 1a SP nr 2 w Gołdapi podczas zimowych akcji "Dokarmiania ptaków i zwierzyny leśnej".
Alina Oleszczuk