Trwa konkurs „Szkoła z klimatem” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy.
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne: jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł oraz od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył termin zgłoszeń do konkursu „Szkoła z klimatem” Do 30 kwietnia br.